Nejčastější dotazy k systému řízeného větrání s rekuperací

- inVENTer

Co odlišuje systém řízeného větrání s rekuperací inVENTer od jiných ventilačních systémů?

Princip decentrálního větrání není ve své podstatě žádnou novinkou. V Německu, kde byl systém

inVENTer vyvinutý, se používá již několik let a jeho obliba stále roste.

Tímto nejzásadnější rozdíly oproti klasickým centrálním systémům větrání s rekuperací:

  • Nízké provozní náklady díky stejnosměrnému proudu
  • Přímá instalace do obvodové stěny bez centrálního, těžko čistitelného potrubí
  • Kvalitní technologie ventilátorů  (německý výrobce PAPST)
  • HIGH-TECH - keramický výměník
  • Jednoduchá údržba, kterou provedete bez použití nářadí

Jak dlouho se systém inVENTer vyrábí?

První kusy inVENTerů s rekuperací byly vyrobeny v roce 1998

Je inVENTer limitován sílou obvodové stěny?

Standardní průchodka pro jednotky má délku 650 mm a zakrátí se podle přesné síly stěny

(včetně omítek). Na stěny silnější než 650 mm je potřeba při objednávce specifikovat sílu stěny.

Maximální délka průchodky je cca 1.200 mm.

Kolik přístrojů je potřeba pro jeden byt?

Na 20m2 obytných prostor se plánuje jedna jednotka. Systém řízeného větrání s rekuperací

inVENTer se navrhuje do páru (RD/byt), aby se tlak v objektu stále vyrovnával. Při použití více než

4 ks ventilátorů může být počet lichý.

Kde může být ventilační systém instalován?

Tam, kde potřebujeme zajistit pravidelný přísun čerstvého vzduchu. V první řadě v bytech a

domech, kancelářích, hotelech, školkách, školách.....

Kde by se systém instalovat neměl?

Systém by se neměl instalovat v místnostech s vysokou prašností (brusírnách, truhlárnách....)

a v místnostech, kde se pracuje s chemikáliemi a výbušninami

Je systém vhodný pro stávající budovy?

Na tuto skutečnost výrobce samozřejmě nezapomněl a vyrábí jednotku s kruhovou průchodkou,

pro kterou se dnešní moderní technologií nechá vyvrtat otvor cca 22 cm v průměru během

několika minut.

Co se děje s kondenzátem?

Ke vzniku kondenzátu samozřejmě při zpětném získávání tepla dochází. Děje se tak při

rozdílných teplotách venkovních a vnitřních. Vytváří se mikrokapky, které vnitřní (natopený a

suchý) vzduch příjemně zvlhčí.

InVENTer v létě?

Rekuperace probíhá v létě obráceně, kdy HIGH-TECH keramický výměník odebere teplo

z horkého venkovního vzduchu a do místnosti proudí částečně ochlazený čerstvý vzduch. V noci

přepnete na funkci „stálého větrání" a byt ochladíte.

Jak to vypadá s výpary při vaření?

Systém řízeného větrání s rekuperací lze bez problémů instalovat i v kuchyni. Ale pozor

nenahradí digestoř, páry vznikající při vaření je nutné odtáhnou jednorázově ven z bytu.

A koupelna?

V koupelně, stejně jako v kuchyni, vznikají páry nárazově. Proto výrobce doporučuje odvětrat

koupelnu a WC ventilátorem bez rekuperace. Vytvořený podtlak se bude dorovnávat díky

jednotkám inVENTer, které právě přivádí vzduch skrze ohřátý keramický výměník. Pro větší

koupelnu s toaletou lze též použít rovnotlakou jednotku iV TWIN.

Jsou ventilátory hlučné?

Přístroje jsou bez problémů použitelné v obytných místnostech. Doporučená hladina hluku

v obytných místnostech je cca. 30 dB, v místnostech, kde se odpočívá a spí cca. 25 dB.

InVENTer iV14 produkuje na stupeň 1, při kapacitě 13 m3/hod, cca. 19 dB ve vzdálenosti 1m od

větrací jednotky, což Vám při spánku vadit nebude.

Je potřeba zohlednit nějaké skutečnosti v případě krbu či kamen v místnosti?

Pokud máte zajištěný externí přívod vzduchu,  je vše v pořádku. Pokud ne, je potřeba zohlednit,

aby v místnosti nedocházelo k podtlaku vyššímu než 4 Pa. To zajistíte, když budou v místnosti

instalovány 2 inVENTery, nebo umístíte čidlo měření tlaku, které v případě překročení této

hodnoty systém vypne.

Mohou vzniknout uvnitř přístroje nějaké zárodky?

Choroboplodné zárodky vznikají ve vlhkém prostředí. Jelikož se ventilátor i při vysoké vlhkosti,

díky pohybu vzduchu, stále vysušuje, nemají zárodky vhodné podmínky. V každém případě

můžete preventivně tepelný keramický výměník jednou měsíčně při 60° vyprat v myčce na

nádobí.

Tvoří otvor ve venkovní stěně tepelný most?

Pokud je systém v provozu, je keramický výměník stále ohříván, a tak nevzniká tepelný most.

Jelikož člověk potřebuje stálý přísun čerstvého vzduchu, není důvod systém vypínat.

Dochází při provozu k průvanu?

Jednotka odsává 70 vteřin a 70 vteřin přivádí vzduch do místnosti. To je krátká doba na vznik

průvanu. V každém případě výrobce nedoporučuje umístění jednotky přímo nad postelí (nad

hlavou spícího).

Kdo plánuje systém řízeného větrání s rekuperací?

Pošlete půdorysy a pohledy na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a my Vám zdarma pošleme návrh na

rozmístění ventilátorů včetně cenové kalkulace.

Kdo provádí montáž inVENTerů?

Systém je velice jednoduchý a proto si zákazníci často instalují jednotky svépomocně

(samozřejmě za pomoci elektrikáře – podmínka pro uznání záruky). Pokud však nemáte

zkušenosti, rádi Vám montáž celého systému zajistíme. Na Vás je pouze příprava stavebních

otvorů a naši elektrikáři jednotky osadí a propojí.  Nechte si připravit návrh i cenovou nabídku a

domluvte si způsob dodání.

Jaké jsou dodací lhůty?

Po uhrazení zálohové faktury Vám systém dodáme do 3-4 týdnů.