Čerstvý vzduch

Kolik čerstvého vzduchu člověk potřebuje?

Abyste zajistili dostatečnou výměnu vzduchu v místnostech, zabránili koncentraci škodlivých látek

a vzniku plísní, je nutné otevírat okna alespoň 8x denně na 8 minut. To však prakticky není v mnoha případech

proveditelné. Potom bychom totiž mluvili o plýtvání, kterému jste díky kvalitní tepelné izolaci chtěli zabránit.

Kromě toho se do obytného prostoru spolu s čerstvým vzduchem dostane take hluk, prach, pyl a hmyz.

 

Systém větrání s rekuperací inVENTer® s účinností zpětného zisku tepla až 91% splňuje veškeré požadavky

nových předpisů na úsporu energie (EnEV), platných v Evropě. Vlhkost a škodlivé látky jsou odváděny, téměř

všechno teplo z odváděného vzduchu zůstává v místnosti. Pyl, hluk, hmyz, apod. zůstanou venku.