Víte, že...

 

Problematika CO2 ve vztahu ke kvalitě vnitřního prostředí v budovách  a jeho

vlivu na lidský organismus je velmi často podceňovávána a zanedbávána, přesto,

že se jedná o jeden z nejzákladnějších činitelů přímo ovlivňujících pohodu,

výkonnost a zdravotní stav osob.

Zejména v ložnicích v době spánku často koncentrace CO2 stoupají nad

2000-3000 ppm, kdy dochází ke zvýšenému riziku negativního vlivu na zdraví a

člověk vstává unavený a neodpočatý (některé studie uvádějí, že dlouhodobý

pobyt v prostorách s hodnotami CO2 překračujícími 2500 ppm vede k

trvalým změnám v organismu).

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby novelizovaná

vyhláškou 20/2012, stanovuje jako přijatelnou horní mez hodnotu 1 500 ppm pro

vnitřní prostředí. (Ve většině států evropské unie je platná hodnota 1000 ppm, u

nás je tato evropská direktiva prozatím přijata jako nezávazná). Požadována je

obměna čerstvého vzduchu na osobu cca 25 m3/h kterou nelze dosáhnout téměř

jiným způsobem, než nuceným větráním s rekuperací.

Snaha o vytvoření energeticky úsporných objektů nás přivedla k

výraznému zhoršení vnitřního mikroklimatu, které je na velmi špatné

úrovni až u 80% objektů!

 

Pro Vaši informaci – vliv oxidu uhličitého na lidský organismus:

Koncentrace CO2 Účinky na lidský organismus
330 – 370 ppm vnější prostředí
450 – 1 000 ppm dobrá úroveň, příjemný pocit
1 000 – 2 000 ppm pocit ospalosti a horšího vzduchu
2 000 – 5 000 ppm

možné bolesti hlavy, nižší schopnost koncentrace, snížená

pozornost

> 5 000 ppm pocit těžkého vzduchu a nevolnosti, zvýšený tep
> 15 000 ppm potíže s dýcháním
> 30 000 ppm bolesti hlavy, závratě a nevolnost
> 45 000 ppm letargie a ztráta vědomí
(Zdroj: H. Doležílková, Rezidenční mikroprostředí)

 

Právě decentrální větrání s rekuperací inVENTer bylo vyvinuto a je

vyráběno od roku 1999 v Německu, kde po kvalitním zaizolování a utěsnění

nových i rekonstruovaných rodinných domů docházelo ke zvýšení vnitřní

koncentrace CO2 a vlhkosti vlivem vydechování, vaření a dalšího běžného

provozu a následnému růstu plísní, baktérií a celkového zhoršení vnitřního

klimatu a s tím souvisejícím nárůstem respiračních chorob. Stejně tak může

pomoci i Vám. Neváhejte a kontaktujte nás.