Výhody větrání pomocí inVENTeru

 

Ochrana zdraví

* Zajistí stále čerstvý vzduch ve všech místnostech

* Odvětrá zdraví škodlivé látky z nábytku, podlahovin, nátěrů apod.

* Zabrání vzniku plísní

 

Komfort bydlení

* Provětrá bez nepříjemného průvanu, teplotních výkyvů, prachu a venkovního hluku

* Umožní svou jednoduchostí snadnou montáž a následnou údržbu

 

Ochrana budov

* Zajistí optimální vlhkost vzduchu ve vnitřních prostotách

* Zamezí vzniku škod způsobených vlhkostí a plísněmi

 

Úspora energie

* Uspoří až 91% tepelných ztrát při větrání

* Sníží výstup emisí C02

* Nezatíží nízkými provozními náklady rodinný rozpočet

 

Možnosti využití

Novostavby

instalace systému do novostavby je jednodušší, protože s osazením jednotek se počítá již v

projektu a ještě před stavbou je vyřešena elektroinstalace – napájení, ovládání ventilátorů,

jejich rozmístění v domě, bytě, budově.

 

Dodatečná instalace

V tomto případě je systém rovněž vhodný, jelikož nevyžaduje složité instalace potrubních

rozvodů, jako je tomu u centrálních systémů. Jednotky systému jsou umístěny přímo

v obvodových zdech a tudíž není potřeba dodatečných stavebních úprav – vytváření

technických místností v bytech.

 

Kam lze decentrální systém větrání inVENTer instalovat:

* rodinné domy

* bytové domy

* administrativní budovy

* hotely

* nemocnice

* domovy důchodců

* domovy dětí

* školy, školky

* jiné objekty určené k pobytu lidí

 

Rozdíl mezi inVENTerem a ostatními systémy

 

inVENTer je decentrální systém, který nepotřebuje žádné potrubní vedení.  Instaluje se přímo

do obvodových zdí prostor, které chcete provětrávat.  Celý větrací systém si může majitel

vyčistit sám pomocí jednoduchých čisticích prostředků bez nutnosti chemikálií a jiných

nákladných prostředků. I pro samostatnou montáž není zapotřebí kvalifikované

vzduchotechnické firmy, postačí pouze kvalifikovaný elektrikář. Můžete si zvolit jak manuální tak

digitální ovládání, je možné využít i ovládání pomocí sensorů. Ve standartním provedení je i

funkce tzv. letního větrání. Další charakteristickou výhodou inVENTeru jsou velmi nízké náklady

na provoz (1-6 W/h/jednotka), vysoce kvalitní a tiché ventilátory (firmy EDM-PAPST) a High-

Tech keramický výměník.