inVENTer je větrací systém se zpětným ziskem tepla až 91%,

bez potrubních rozvodů. InVENTer byl vyvinut firmou ÖkohaustechnikGmbH v Löberschütz v

Německu roku 1998 a tato firma jej vyrábí dodnes. Důvodem, proč nabízíme větrací systém bez

potrubního vedení , je skutečnost, že mnoho lidí má právě vůči potrubnímu větrání své

výhrady.

Nekvalitní vzduch v neprodyšně uzavřených domech

 

Vyšší tepelně izolační standard a neprodyšně utěsněné stavební otvory pomáhají podstatně

snižovat spotřebu energie na vytápění. S tímto ale přichází zamezení přirozené výměny

vzduchu. Zdravý vzduch je pro nás však nepostradatelný.

 

Tvorba plísní

 

V domě zůstává nejen teplo, ale také vlhkost a škodlivé látky. Tak vzniká optimální klima pro

tvorbu plísní a množení roztočů, následně riziko alergií a onemocnění dýchacích cest. Nezávislými

studiemi byl již prokázán prudký nárůst onemocnění v dětském věku, zapříčiněný spórami

z plísní.

 

Zdravotní ohrožení

 

Další zdravotní rizika představují koncentrace škodlivin, které jsou ve vnitřních prostorách až

10krát vyšší než ve venkovním prostředí. Podílejí se na tom emise z některých stavebních

materiálů, zařizovacích předmětů, lepidel apod., které mají po léta vliv na kvalitu vzduchu v

místnostech.

 

Větrání okny

 

Abyste zajistili dostatečnou výměnu vzduchu v místnostech, zabránili koncentraci škodlivých

látek a vzniku plísní, je nutné otevírat okna alespoň 8x denně na 8 minut. To však prakticky

není v mnoha případech proveditelné. Potom bychom totiž mluvili o plýtvání, kterému jste díky

tepelné izolaci chtěli zabránit. Kromě toho se do obytného prostoru spolu s čerstvým vzduchem

dostane také hluk, prach, pyl a hmyz.

 

Nebezpečí vloupání

 

Otevřená okna také zvyšují riziko vloupání do objektu,  pokud necháte po odchodu do

zaměstnání otevřenou "ventilačku", je riziko opravdu vysoké.

 

Řešení

 

Větrejte jednoduše, chytře a úsporně se systémem  inVENTer.