Systém inVENTer pracuje ve 4 fázích:

FÁZE 1...

Teplý, ale méně kvalitní vzduch z místnosti je vysáván zevnitř ven. Teplo z vysávaného

vzduchu odebírá keramický High-Tech akumulátor. ( zpětné získávání tepla)

FÁZE 2...

Po 70 sekundách je akumulátor nabitý. Regulátor dá pokyn ventilátoru na změnu

otáček.

FÁZE 3...

Ventilátor nasává zvenku studený čerstvý vzduch. Ten prochází skrz teplem

naakumulovaný High-Tech akumulátor, přebírá na sebe teplo a při výstupu dovnitř má

téměř stejnou teplotu jaká je v místnosti.

FÁZE 4...

Po 70 sekundách je zásobník tepla vybitý, regulátor předá pokyn ventilátoru na změnu

otáček a systém se dostává znovu do fáze 1.

Letní provoz

Tento princip působí v letních měsících ve dne obráceně jako „pasivní chlazení“, to znamená, že

horko zůstává venku. V chladnějších večerních hodinách mohou být obytné místnosti větrány s

vyřazením zpětného zisku tepla a následným zajištěním příjemného vnitřního klimatu.